Soğutma Cihazı Kapasite Hesabı

Dış ünite cihazında gerekli olan soğutma yükünü bulabilmemiz için kullanılacak klima santralinin hava debisini ve özelliklerini bilmemiz gerekir.Formülümüz Qs=Vx cpx Δi Kullanılan klima santrali %100 mahal havalı ise pratik hesap olarak Δi=4, karışım havalı ise Δi=5,5; %100 taze havalı ise Δi=7 alınır. Tam kapasite hesabı için psikometrik diagram kullanılır. "Psikometrik diagram üzerinden kapasite hesabı" başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.continue reading →