ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROLÜ NEDİR

İşletmelerin elektrik tesisatlarının tümünğn yönetmelikler ve mühendislik isteği gereği tesis edilip edilmediğinin kontrolüdür.Elektrik iç tesisat kontrolünde çeşitli ölçüm ve gözle muayene yapılır. Ölçüm sonuçları uygun olduğunda rapor düzenlenir. Verilen rapor 1 yıl süre ile geçerlidir.

ELEKTRİK İÇ TESİSAT MUAYENE RAPORUNU KİMLER DÜZENLEYEBİLİR?

Yapılacak ölçümlemeleri raporları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik Elektronik Mühendisleri yapabilirler. Raporun geçerli olabilmesi için gereken belgeler ;

1- SMM Belgesi

2-Kalıcı Ekipnet numarası

3-Topraklama Yetkilendirme Belgesi