https://www.holdek.com/wp-content/uploads/2023/09/couple-watching-house-energy-efficiency-2021-08-27-22-50-27-utc-scaled.jpg
Holdek Mühendislik

Enerji Kimlik Belgesi

  • Yeni Bina Enerji Kimlik Belgesi
  • Mevcut Bina Enerji Kimlik Belgesi
  • Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.
Holdek Müh. Yardım Sohbeti
WhatsApp ile gönder